1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2020 - 4.71 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 3. 2020 - 12.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
18. 3. 2020 400.00 CZK 2020 / — / — SEN PRO SEN, S.R.O. (35-6771990257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
16. 3. 2020 61.09 CZK 27567478 / 4146 / — FÚ pro Středoč.kraj (35-0077628111/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY