1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 11. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 10. 2019 - 0.18 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 10. 2019 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
3. 10. 2019 250.00 CZK 2019 / 8 / — SEN PRO SEN, S.R.O. (35-6771990257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU