1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
14. 8. 2019 4,000.00 CZK — / — / — KOLITSCHOVÁ EVA (43-2628470277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 7. 2019 - 29.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2019 - 12.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
3. 7. 2019 2,000.00 CZK — / — / — Kolitschová Marie (244907143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 7. 2019 - 14,000.00 CZK — / — / — (244907143/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU