Transparent account

Name: Evropské centrum gen. K.Janouška | No.: 107-9222470287/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
5. 2. 2019 70.00 CZK — / — / 9222470287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%
31. 1. 2019 - 169.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
28. 1. 2019 2,000.00 CZK 4657953 / 308 / — HORVÁTHOVÁ JESSICA (107-8513680247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Jessica a Jiří
28. 1. 2019 - 3,600.00 CZK 110182217 / 8 / — (249566229/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Medaile k 100.let
4. 1. 2019 70.00 CZK — / — / 9222470287 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 41.40%