Transparent account

Name: HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ | No.: 115-4502870207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
18. 9. 2018 187,500.00 CZK 169622018 / 6418 / — MF (1943-0011221001/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31. 8. 2018 - 169.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
2. 8. 2018 - 20,000.00 CZK 68455941 / — / — HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICK (4048780227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 7. 2018 - 169.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
24. 7. 2018 3,000.00 CZK 47470046 / 159 / — VASPO VAMBERK, s.r.o (1243198319/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
AV Dar pro HNHRM Varnsdorf