Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
27. 11. 2019 2,000.00 CZK — / — / — CÍSAŘOVÁ ALEXANDRA (210316206/600)
INT 26.11.19/21 47 02 0443589
Alexandra Císařová - Hospic Tempus
18. 11. 2019 500.00 CZK 141119 / — / — VĚRA PETRÁČKOVÁ (115-4171970237/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Příspěvek na provozní náklady
18. 11. 2019 444.00 CZK — / — / — PETRÁČEK KAREL (107-9244530287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Příspěvek na činnost.