Transparent account

Name: INSTITUT REGIONÁLNÍ PAMĚTI z.ú. | No.: 115-4243590277/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
5. 2. 2019 169.00 CZK — / — / 4243590277 MOJE ODMĚNY (43-6964420277/100)
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
1. 2. 2019 120.00 CZK — / — / — BERGMANN PETR (19-8761710257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Bergmann Institut
31. 1. 2019 - 169.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 1. 2019 - 0.06 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
18. 1. 2019 - 2,900.00 CZK — / — / — BERGMANN PETR (19-8761710257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Bergmann Institut