Transparent account

Name: JANA KOBĚRSKÁ, Bc. | No.: 115-7580890207/0100
 1 - 2 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 10. 2018 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
1. 10. 2018 100.00 CZK — / — / — KOBĚRSKÁ JANA (86-5095620247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 9. 2018 - 0.12 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 8. 2018 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
8. 8. 2018 - 688.00 CZK — / — / — (2022155053/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Snezenka