1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
26. 3. 2020 - 1,993.00 CZK 20062 / 308 / — KADLEC JOSEF ING. (2114970207/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
účetnictví J21S 2019
24. 3. 2020 500.00 CZK — / — / — KOCIANOVA ALENA (7192084/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
24. 3. 2020 1,000.00 CZK — / — / — SLAJ HYNEK (252182082/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar Ing. Hynek Slaj
19. 3. 2020 500.00 CZK — / — / — Neubertová Miroslava (1619758063/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
členský příspěvek 2020
19. 3. 2020 2,000.00 CZK 610327 / 308 / — SADÍLEK JIŘÍ (19-6430740217/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Dar na činnost J21S k 2020 03 19