1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
16. 10. 2019 5,000.00 CZK 259411 / — / — OBEC KRAJKOVÁ (3124391/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
11. 10. 2019 50,000.00 CZK 573230 / — / — OBEC HÁJEK (16826341/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
peněžní dar Obci Bublava dle usnesení ze zasedání ZO Hájek ze dne 10.9.25019
11. 10. 2019 10,000.00 CZK 259551 / 308 / 162019 Město Rotava (27-0862166389/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
10. 10. 2019 50,000.00 CZK 70891168 / 308 / — Karlovarský kraj (7613272/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
9. 10. 2019 10,000.00 CZK 2019406 / 308 / — MĚSTO NEJDEK (27-5619290227/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
DAR - VEREJNA SBIRKA