1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2018 0.65 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 3. 2018 - 0.10 CZK — / — / — (0/100)
SRÁŽKOVÁ DAŇ Z ÚROKU
12. 3. 2018 - 6,128.64 CZK — / — / — BIMKOVÁ MARIE (115-2160270287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
22. 2. 2018 - 10,890.00 CZK — / — / — BIMKOVÁ MARIE (115-2160270287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
21. 2. 2018 - 10,890.00 CZK 1800124 / 308 / — BIMKOVÁ MARIE (115-2160270287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU