Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
29. 8. 2019 100.00 CZK — / — / — ČORNYJOVÁ BROKEŠOVÁ LUCIE (107-7051310297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
členský příspěvek