1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
6. 9. 2019 400.00 CZK 9 / — / — POSPÍŠIL JAN (19-7160560287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Pospisil
4. 9. 2019 400.00 CZK 9 / — / — Kárník, Pavel (2900171584/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kárník
11. 7. 2019 400.00 CZK — / 558 / — Šafařík Pavel,Ing. (773814153/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Šafařík
13. 5. 2019 400.00 CZK 646109 / — / — HORACKOVA VLADISLAVA (124850760/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Kolinaci - Horacek
28. 11. 2018 - 3,800.00 CZK 18010046 / 308 / — (217543591/600)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU