1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
14. 10. 2019 - 518.00 CZK 6026190538 / 308 / — POVODI LABE, STÁTNÍ PODNIK (9732451/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190701-Povodi Labe, statni podnik
14. 10. 2019 - 1,750.00 CZK 6026190534 / 308 / — POVODI LABE, STÁTNÍ PODNIK (9732451/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190700-Povodi Labe, statni podnik
10. 10. 2019 1,415.70 CZK 531190106 / — / — NIPČA JAKUB (43-1502390277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
10. 10. 2019 136,535.00 CZK 4196002836 / 308 / 8802656738 Kooperativa poji..ov (99102102/800)
KOOPERATIVA POJ. VIG
KRAJSKA SPRAVA SILNINEUVEDEN
4196002836 VYPLATA POJISTNE UDALOSTI
9. 10. 2019 - 43,197.00 CZK 2019184 / 308 / — (274779891/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190656-M - PROJEKCE s.r.o.