Transparent account

Name: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | No.: 19-7963780267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
24. 4. 2018 123,941.00 CZK 531170147 / — / — Katarína Vaculčíková (287790002/5500)
Katarína Vaculčíková
24. 4. 2018 6,000.00 CZK 99430 / — / — BEZPEČNĚ NA MOTORC (9999116666/600)
INT 24.04.18/9 32 17 03799447
Bezpečně na motorce - 28. 4. 2018
23. 4. 2018 295.24 CZK 531180041 / 308 / — ŘSD Praha 4 (10006-0015937031/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
09PJ180012
23. 4. 2018 - 59,015.00 CZK 70946078 / 1148 / — (705-0077628461/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 4,126.20 CZK 531180046 / 308 / — PAVEL KÜHNEL (168118459/600)
INT 18.04.18/13 40 35 0379410