Transparent account

Name: KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE | No.: 19-7963780267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
15. 2. 2019 500,000.00 CZK 70946078 / 308 / — KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECK (43-9005850267/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
15. 2. 2019 - 74,015.70 CZK 2019002 / 308 / — (3813178379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190026-IMCZ Projektova a konzultacni spol.s r.o.
15. 2. 2019 - 597,153.60 CZK 2019001 / 308 / — (3813178379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
KDF:521 521190025-IMCZ Projektova a konzultacni spol.s r.o.
13. 2. 2019 - 185.00 CZK 70946078 / 1148 / 820 (8758-0027727461/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
13. 2. 2019 - 1,000.00 CZK 71361 / 308 / — (19-1263108309/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU