1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 10. 2019 - 105,992.80 CZK — / — / 26006920 (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI SOUKR.ŠEKEM
17. 10. 2019 - 150.00 CZK — / 898 / 26006920 (600214-7110510000/100)
POPL. ZA VÝBĚR HOT.SOUKR.Š.
17. 10. 2019 800.00 CZK 8401803 / — / — ČVUT PRAHA STAVEBNÍ FAKULTA (19-5504610227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Královéhradecký kraj_vratka omylem poslané platby
17. 10. 2019 2,090.00 CZK 22439 / 308 / — ANAG, SPOL. S R.O. (27-4236970247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
324/144, odhl. Kralovehr.
17. 10. 2019 2,190.00 CZK 22334 / 308 / — ANAG, SPOL. S R.O. (27-4236970247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
324/144, sem.zrus. Kralov.