1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
7. 2. 2020 64,695.59 CZK 8322045103 / — / — VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNO (27-0785640277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
28. 1. 2020 - 111,194.43 CZK 770010 / 558 / — (1263092319/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
24. 1. 2020 - 100,000.00 CZK 324008 / 558 / — (94-0056512451/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
30. 12. 2019 46,981.28 CZK 2342 / 558 / — LIBERECKÝ KRAJ (19-7964000277/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
12. 12. 2019 142,132.00 CZK 8322045103 / — / — VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNO (27-0785640277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU