1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
21. 2. 2020 6,561.64 CZK 1422 / 308 / — STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TEXTI (43-6049460267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
21. 2. 2020 2,381.32 CZK 1406 / — / — Gymnázium, Frýdlant, (3294530309/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
21. 2. 2020 920.00 CZK 1430 / 308 / — STŘEDNÍ ZDRAVOTNIC (152573625/600)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
vratka příspěv. odpisy 2019
20. 2. 2020 43,511.30 CZK 1460 / — / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOL (78-6140400257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
20. 2. 2020 - 425,000.00 CZK 4502421432 / 558 / — STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA (30838461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU