1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
11. 12. 2019 250.79 CZK 46744991 / — / — ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (78-6184890227/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
11. 12. 2019 - 20,000.00 CZK 280061 / 558 / — OBEC JEŘMANICE (24825461/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 12. 2019 - 30,000.00 CZK 880013 / 558 / — (1089692/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ZOO
11. 12. 2019 - 50,000.00 CZK 280063 / 558 / — (163340819/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
11. 12. 2019 - 104,000.00 CZK 880006 / 558 / — (1089692/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
ZOO