1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
16. 7. 2019 500.00 CZK — / — / — ANNA PRAVDOVA (670100-2200277724/6210)
ANNA PRAVDOVA
CENTRUMLOTUS
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
11. 7. 2019 500.00 CZK — / — / — Rovňaníková Renata (2099859163/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pomoc ct. Pavesovi
9. 7. 2019 2,000.00 CZK — / — / — Jurka, Milan (2800093697/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dána od Milana Jurky
8. 7. 2019 500.00 CZK 7072019 / — / — POŘÍZKOVÁ RADMILA (107-8352810257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
C.Pavesa
8. 7. 2019 1,000.00 CZK — / — / — JIRI ROZTOCIL (670100-2211161882/6210)
JIRI ROZTOCIL
CENTRUM LOTUS PRAHA
C.PAVESA