1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
19. 8. 2019 520.00 CZK — / — / — PLÁŠIL DAVID (107-8317670287/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Pro Šimonka od V + V + L + N
16. 8. 2019 250.00 CZK — / — / — KORCAK JAN (284119344/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Pro Simonka
16. 8. 2019 200.00 CZK — / — / — ŠEVČÍK TOMÁŠ (35-4507100287/100)
ŠIMONEK
Z CK-0000354507100287
16. 8. 2019 300.00 CZK 123456789 / — / — SPASIC KATEŘINA (27-0520210247/100)
ŠIMON
Z CK-0000270520210247
15. 8. 2019 100.00 CZK — / — / — JELINEK MILAN (153474848/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Simonku, hodne stesti.