Transparent account

Name: LUKÁŠ OTEVŘEL | No.: 115-6804930227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2018 - 12.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
21. 3. 2018 114.00 CZK — / — / — OTEVŘEL LUKÁŠ (51-2639300257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
21. 3. 2018 3,300.00 CZK — / — / — OTEVŘELOVÁ HANA (51-1458190277/100)
VELETRH
21. 3. 2018 - 5,000.00 CZK 22018 / — / — (1126540015/3030)
PLATBA KAMPAN SOC.SITE
21. 3. 2018 - 1,710.00 CZK 2442404634 / — / — (5160018296/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU