1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
14. 8. 2019 500.00 CZK — / — / — MGR. ANDREA LIMBERSKÁ (115-4342700267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
dar
5. 8. 2019 500.00 CZK — / — / — FRIEDE MILOSLAV (206631238/600)
INT 04.08.19/17 42 36 0429625
Adopční poplatek Dusty
31. 7. 2019 0.11 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
15. 7. 2019 300.00 CZK — / — / — ŘEHÁKOVÁ JITKA (107-3437410217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
11. 7. 2019 500.00 CZK — / — / — ROUBALOVÁ KRISTÝNA (35-6932910247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Barnabáš