1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
26. 3. 2020 - 2,000,000.00 CZK 20600055 / — / — MĚSTO JESENÍK (1520841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV20600055
23. 3. 2020 11,000,000.00 CZK 20600052 / — / — MĚSTO JESENÍK (19-0001520841/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
PREV20600052
23. 3. 2020 - 3,000,000.00 CZK 20600054 / — / — MĚSTO JESENÍK (86-7692800237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV20600054
23. 3. 2020 - 8,000,000.00 CZK 20600053 / — / — MĚSTO JESENÍK (1520841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV20600053
20. 3. 2020 - 259,612.16 CZK 9 / 498 / — MĚSTO JESENÍK (35-1058131577/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351058131577