1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 10. 2019 31,157,000.00 CZK — / — / — Město Jeseník (94-0002325861/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Převod dotací na ZBÚ
14. 10. 2019 - 3,000,000.00 CZK 19600153 / — / — MĚSTO JESENÍK (1520841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV19600153
7. 10. 2019 - 8,000,000.00 CZK 19600151 / — / — MĚSTO JESENÍK (86-7692800237/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV19600151
3. 10. 2019 340,000.00 CZK 33 / — / — MIKROREGION JESENICKO (86-7689690217/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/
2. 10. 2019 - 3,000,000.00 CZK 19600149 / — / — MĚSTO JESENÍK (1520841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV19600149