Transparent account

Name: MĚSTO JESENÍK | No.: 9005-0001520841/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
25. 9. 2018 2,200,000.00 CZK 302724 / 398 / — MĚSTO JESENÍK (35-1556691577/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
25. 9. 2018 - 2,200,000.00 CZK 18600144 / — / — MĚSTO JESENÍK (1520841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PREV18600144
25. 9. 2018 - 2,006.00 CZK 1812400236 / — / — LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P. HRAD (5811410217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18401022
25. 9. 2018 - 3,611.00 CZK 302724 / — / — (257313352/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18401025
25. 9. 2018 - 49,538.00 CZK 1800600189 / — / — SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ JESENICKA (50234841/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POUV18401021