1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 11. 2019 11.28 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
20. 11. 2019 20,000.00 CZK 285528 / 308 / — OBEC ŽAROŠICE (5129671/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Veřejná sbírka-pospora rodiny místostarosty Dražůvek
31. 10. 2019 11.06 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
25. 10. 2019 4,501.00 CZK 285030 / — / — Město Klimkovice (27-1764769359/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Město Kyjov
24. 10. 2019 10,500.00 CZK 23102019 / — / 100100 HORAK DUSAN (100926257/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
zastupitele obce Nizkovice