1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
18. 2. 2020 1,000,000.00 CZK 22020 / — / — MĚSTO LITVÍNOV (19-0000921491/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2020 - 3,000,000.00 CZK 22020 / — / — MĚSTO LITVÍNOV (921491/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
18. 2. 2020 - 100.00 CZK 9044000001 / — / 9876543210 MĚSTO LITVÍNOV (19-0000921491/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 2. 2020 - 45,000.00 CZK 6903 / — / — (201066268/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 2. 2020 - 3,000.00 CZK 10839 / — / — (253292179/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU