1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 9. 2019 7.71 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 8. 2019 7.97 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 8. 2019 - 163.80 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0012220000720331
31. 7. 2019 3,117.68 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
29. 7. 2019 - 10,000,000.00 CZK — / — / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (94-4968310607/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
POČÁTEČNÍ VKLAD NA TD