1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 1. 2020 7.96 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2019 7.98 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 11. 2019 7.72 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 11. 2019 - 17.80 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0012220000720331
31. 10. 2019 - 117,000.00 CZK 2141236001 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
převod FP z FRR úroky z termínovaných vkladů