1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
18. 3. 2020 - 5,000.00 CZK 23610012 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání SF - penzijní připojištění
18. 3. 2020 - 50,726.00 CZK 23610015 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání SF - stravné 2/2020
1. 3. 2020 - 14.70 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001070000720331
29. 2. 2020 2.29 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
11. 2. 2020 - 2,000.00 CZK 23610018 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání SF - jubileum