Transparent account

Name: MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | No.: 78-2235550217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 8. 2018 - 80,000.00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: dotace 1.kolo POU 201800577 soubor Marjánek
13. 8. 2018 - 100,000.00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: dotace 1.kolo POU 201800572 Fáměra
13. 8. 2018 - 130,000.00 CZK 23660 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FK: dotace 1.kolo POU 201800574 - 201800576
1. 8. 2018 - 4.90 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235550217
31. 7. 2018 9.71 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK