1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
9. 4. 2020 - 1,513,500.00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FS: sportovní akce I.kolo POU 202000240 - 202000297
8. 4. 2020 - 1,541,000.00 CZK 2360160 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FS: činnost sport.spolku POU 202000216 - 202000239
31. 3. 2020 8.47 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
29. 2. 2020 7.92 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 2. 2020 - 16.00 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000008865250267