1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 3. 2020 58,080.00 CZK 23670 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
vrácení FP do fondu CR mylný převod z: 28.2. Kč 29.040,00 mylný převod z: 9.3. Kč 29.040,00
20. 3. 2020 - 100,000.00 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: vánoční trh 2019 POU 202000170 Ing.Sasková Andrea
13. 3. 2020 - 4,416.35 CZK 23670 / 968 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
čerpání FCR: prezentace Města KDF 202000800 FIESTIS KDF 202000806 AZUS Březová
9. 3. 2020 - 29,040.00 CZK 23670 / 558 / — MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (9005-0000720331/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
vrácení mylného převodu z 28.2.2020KDF 202000568 Komunik.strategie
1. 3. 2020 - 19.60 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0000782235540297