Transparent account

Name: MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ | No.: 2627181/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
25. 6. 2019 285,015.79 CZK 9 / 558 / — Město Mnich.Hradiště (94-0004710181/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
převod doplatků - 155 563,10 - volby zastupitelstvo,129 452,69 - volby prezident
25. 6. 2019 1,408,376.00 CZK 9 / 558 / — Město Mnich.Hradiště (94-0004710181/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
převod dotací1.130.500,- MAP II.- I.etapa 172.534,- výkon soc. práce 105.342,- OLH - I.Q.2019
25. 6. 2019 - 1,955.00 CZK 190100071 / 308 / — KLUB MN. HRADIŠTĚ S.R.O. (115-6974100277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zajisteni obcerstveni ZaMe dne 12.6.2019
25. 6. 2019 - 2,420.00 CZK 190100070 / 308 / — KLUB MN. HRADIŠTĚ S.R.O. (115-6974100277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
zajisteni jednani ZaMe. dne 12.6.2019
25. 6. 2019 - 3,000.00 CZK 3 / 308 / — DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ - DRÁBS (51-6905820297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Cl. prispevek - DSO Drabske svetnicky r.2019 - usn. RaMe c.331/2019 z 17 .6..19