1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
8. 7. 2019 0.72 CZK 262 / 968 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (1224751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1. 7. 2019 - 1.00 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0001072401790217
30. 6. 2019 0.28 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
12. 6. 2019 - 90,035.76 CZK 262 / 968 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (1224751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
31. 5. 2019 0.75 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK