1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 9. 2019 - 122,786.00 CZK — / — / 26019696 (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI SOUKR.ŠEKEM
13. 9. 2019 - 150.00 CZK — / 898 / 26019696 (600214-7110680000/100)
POPL. ZA VÝBĚR HOT.SOUKR.Š.
13. 9. 2019 309,205.00 CZK 378151 / 968 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (107-0001224751/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
13. 9. 2019 4,273.01 CZK 201920322 / 308 / — ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M (27-1297770237/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
13. 9. 2019 - 65.00 CZK 9642035 / 898 / 202221001 PLATEBNÍ KARTY VISA CZK (19-5370210227/100)
20190913 PLATEBNÍ KARTY