Transparent account

Name: Město Nové Město na Moravě | No.: 1224751/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
15. 2. 2019 - 125,179.00 CZK — / — / 25919227 (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI SOUKR.ŠEKEM
15. 2. 2019 - 150.00 CZK — / 898 / 25919227 (600214-7110680000/100)
POPL. ZA VÝBĚR HOT.SOUKR.Š.
15. 2. 2019 - 1,652.00 CZK 201930831 / 308 / — (2500160931/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 - 1,749.00 CZK 92019 / 308 / — MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA M (107-1587210297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 2. 2019 - 2,504.70 CZK 4096100824 / 308 / — ČESKÉ DRÁHY,A.S.,CIS BRNO (8606621/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU