1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 - 2,000,000.00 CZK 262 / 968 / — MĚSTO NOVÉ MĚSTO N M (1224751/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
31. 3. 2020 17.23 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
1. 3. 2020 - 1.00 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050001320751
29. 2. 2020 17.23 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
4. 2. 2020 - 4,472.00 CZK 5364098018 / 308 / 5093 (94-0032925681/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU