1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
2. 8. 2019 183,777.00 CZK 304 / 308 / — VYSOCINA, ZAKLADNI (4050004999/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 8. 2019 - 1.00 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050001320751
31. 7. 2019 1.86 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
9. 7. 2019 - 80,493.00 CZK 27130014 / 308 / — ZÁKLADNÍ UMĚLĚCKÁ ŠKOLA JANA Š (13030751/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 7. 2019 80,493.00 CZK 27130014 / 308 / — VYSOCINA, FOND VYSO (4050005211/6800)
GP UCEBNI POMUCKY ZUZ 2019,