1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
15. 10. 2019 - 195,245.00 CZK 249998 / 498 / 1 MĚSTO PÍSEK (35-1203651537/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351203651537
15. 10. 2019 - 216,635.00 CZK 249998 / 498 / 1 MĚSTO PÍSEK (35-1203661567/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351203661567
8. 10. 2019 19,000,000.00 CZK — / — / — Město Písek (94-0001517271/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
7. 10. 2019 - 12,000,000.00 CZK — / 308 / — MĚSTO PÍSEK (107-6893180287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
4. 10. 2019 - 900,000.00 CZK — / 308 / — (272246426/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU