Transparent account

Name: Město Písek | No.: 9005-0000223271/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
20. 9. 2018 - 2,500,000.00 CZK — / — / — MĚSTO PÍSEK (7647961517/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000007647961517
19. 9. 2018 500,000.00 CZK 82276216 / — / — ODPADY PISEK S.R.O. (812700213/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
splatka jistiny
17. 9. 2018 - 195,245.00 CZK 249998 / 498 / 1 MĚSTO PÍSEK (35-1203651537/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351203651537
17. 9. 2018 - 216,635.00 CZK 249998 / 498 / 1 MĚSTO PÍSEK (35-1203661567/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351203661567
12. 9. 2018 - 30,000,000.00 CZK — / 308 / — MĚSTO PÍSEK (127271/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU