1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
5. 2. 2020 - 12,000,000.00 CZK — / 308 / — MĚSTO PÍSEK (107-6893180287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 2. 2020 - 150.00 CZK — / — / — MĚSTO PÍSEK (7647961517/100)
SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU
NA BL-0000007647961517
1. 2. 2020 - 5.60 CZK — / 898 / — (600212-1110419999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050000223271
31. 1. 2020 - 19,916.66 CZK — / — / — MĚSTO PÍSEK (7647961517/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000007647961517
31. 1. 2020 6,170.58 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK