1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
5. 12. 2019 - 15,000,000.00 CZK — / 308 / — MĚSTO PÍSEK (127271/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
1. 12. 2019 - 150.00 CZK — / — / — MĚSTO PÍSEK (7647961517/100)
SPRAVOVÁNÍ ÚVĚRU
NA BL-0000007647961517
1. 12. 2019 - 7.20 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050000223271
30. 11. 2019 - 24,065.98 CZK — / — / — MĚSTO PÍSEK (7647961517/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000007647961517
30. 11. 2019 2,632.59 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK