Transparent account

Name: MĚSTO TIŠNOV | No.: 6015-0001425641/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
16. 4. 2019 105,000.00 CZK 49432095 / 308 / — JICOM, SPOL. S R.O. (17731803/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Oprava casti verejneho osvetleni vemeste Tisnov O
1. 4. 2019 - 2.56 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0060150001425641
31. 3. 2019 17.41 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
21. 3. 2019 - 250,003.00 CZK 282707 / 308 / — (263314829/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
CERGOMONT S.R.O.
21. 3. 2019 - 250,003.00 CZK 282707 / 308 / — T O C H Á Č E K SPOL. S R.O. (19-9096960217/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
T O C H A C E K SPOL. S R.O.