1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2020 - 993,026.34 CZK 9 / 498 / — MĚSTO ÚVALY (35-0838491587/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000350838491587
31. 3. 2020 - 7,269.66 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
31. 3. 2020 - 1,872.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
31. 3. 2020 - 494,307.59 CZK — / — / — MĚSTO ÚVALY (35-1458171527/100)
PLÁNOVANÁ SPLÁTKA ÚVĚRU/ÚROKU
NA BL-0000351458171527
31. 3. 2020 - 1,990.00 CZK 112041 / — / — (9603530247/5500)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU