1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
19. 8. 2019 2,735.00 CZK 7452019 / — / — TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC , (107-2083480247/100)
PŘEPLATEK FAKTURY
19. 8. 2019 - 38.00 CZK 5163 / 308 / — MĚSTO ŽATEC (6015-0000422481/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 8. 2019 - 3,269.00 CZK 219000897 / 308 / — NEMOCNICE ŽATEC, O.P.S. (12132481/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 8. 2019 - 3,509.00 CZK 211903628 / 308 / — (167656634/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 8. 2019 - 471.90 CZK 19106061 / 308 / — GRAPE SC, A.S. (22000247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU