Transparent account

Name: Město Žatec | No.: 19027-0000422481/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
19. 4. 2018 2,248.00 CZK 18008 / — / — VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PODKRUŠNOHO (78-6654610227/100)
VCP - CHM - MESTO ZATEC
ENERGIE
19. 4. 2018 9,652.00 CZK 281511 / — / — VONDRUŠOVÁ DENISA (220453028/600)
SB 19.04.18/8 05 31 037948372
Najem Proskova pisecna2815 Zatec
19. 4. 2018 - 1,295.00 CZK 283059 / 308 / — KVĚT JAN (35-6304580267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 - 1,298.72 CZK 484187241 / 308 / — (900476493/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
19. 4. 2018 - 2,574.54 CZK 380432626 / 308 / — (900476493/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU