1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
8. 10. 2019 2,983,400.00 CZK 63305345 / — / — Město Žďár nad Sáz. (94-0000512751/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Převod dotace na ZBÚ
7. 10. 2019 - 10,000,000.00 CZK 71021210 / 918 / — (238711312/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
prevod do rozpoctu
4. 10. 2019 9,219,151.11 CZK 63305345 / — / — Město Žďár nad Sáz. (94-0000512751/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Převod dotace na ZBÚ
2. 10. 2019 30,000.00 CZK 70890749 / 308 / — VYSOCINA, ZAKLADNI (4050004999/6800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 10. 2019 - 14.70 CZK — / 898 / — (600212-1110769999/100)
INDIVID. POPLATEK ZA POLOŽKY
PRO ÚČET 0090050000424751