1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 10. 2019 43,800.00 CZK 4134 / 968 / — MĚSTO ZNOJMO-FOND BUDOUCNOSTI (35-9658240247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
17. 10. 2019 - 21,669.99 CZK 1014732 / 308 / — (17145783/300)
SPLÁTKA ÚVĚRU VW
NA AC-0000000017145783
17. 10. 2019 - 2,400.00 CZK 293881 / 308 / — (670100-2200427630/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 10. 2019 - 3,600.00 CZK 293881 / 308 / — (753162063/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 10. 2019 - 5,700.00 CZK 293881 / 308 / — (670100-2202939760/6210)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU