Transparent account

Name: MĚSTO ZNOJMO | No.: 19-5054880237/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
18. 4. 2018 - 41,897.00 CZK 22018 / 308 / — UMĚLECKÉ ZVONAŘSTVÍ DYTRYCHOVÁ (115-2264510257/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 4. 2018 1,024,144.00 CZK 4134 / 968 / — MĚSTO ZNOJMO-FOND BUDOUCNOSTI (35-9658240247/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
17. 4. 2018 - 21,669.99 CZK 1014732 / 308 / — (17145783/300)
SPLÁTKA ÚVĚRU VW
NA AC-0000000017145783
17. 4. 2018 - 14,520.00 CZK 2818 / 308 / — DIVIŠ OLDŘICH ING. (27-0758320227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
17. 4. 2018 - 18,755.00 CZK 2718 / 308 / — DIVIŠ OLDŘICH ING. (27-0758320227/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU