1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
12. 12. 2019 500.00 CZK — / — / — RICHTEROVA EVA (284272277/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
12. 12. 2019 500.00 CZK — / — / — MAREK DAVID (19-9116810217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
David M
6. 12. 2019 500.00 CZK — / — / — MARKOVÁ JIŘINA (115140441/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
5. 12. 2019 300.00 CZK — / — / — MAREŠOVÁ MARTINA (107-5713130297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
4. 12. 2019 16,000.00 CZK 7042001 / — / 919 OBLASTNÍ CHARITA K (223855495/600)
INT 03.12.19/14 22 24 0444378
Finanční dar na operaci Ingrid Dvořákové