Transparent account

Name: MIDLOCH FRANTIŠEK | No.: 115-1182860267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 9. 2018 50.00 CZK — / — / — PETRIČOVÁ MARIE (43-0535700257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Petrič Erik , I.1
7. 9. 2018 500.00 CZK 9 / 558 / — KOTALÍKOVÁ JITKA (1876235634/600)
INT 06.09.18/21 03 41 0393443
I1 Kotalík - ples ročně
24. 4. 2018 - 11,061.00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
MIDLOCH FRANTIŠEK
18. 1. 2018 - 25,000.00 Kč 20180118 / 308 / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
MIDLOCH FRANTIŠEK
18. 1. 2018 39.00 Kč — / — / — 1041/104100/5031357 (6002130500000000/100)
STORNO POPL. 01.01. ZA 11/2017
CNF000015314618/000005031357