1 - 2 - 3 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
21. 8. 2019 2,000.00 CZK 650428 / 558 / — BÁRTA PETR (51-2569970297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
S podekovanim Barta
16. 8. 2019 2,500.00 CZK — / — / — MODRÁ NADACE (115-2222370217/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
MN-vratka chybné platby z účtu veřejné sbírky 27.12.2018
15. 7. 2019 1,550.00 CZK — / — / — Vožechová Jana,Mgr. (2664655113/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
tym NROS
31. 12. 2018 3,000.00 CZK — / — / — Orálek Petr,Ing. (672780003/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
28. 12. 2018 10,000.00 CZK — / — / — ŠOLTÉSOVÁ KATEŘINA (43-3719630277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
dar