1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
16. 12. 2019 1,000.00 CZK 9 / 308 / — POUZAROVÁ DANA (113644021/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
1. 12. 2019 336.00 CZK — / 379 / — Vítová Marie (965225193/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
30. 11. 2019 - 6.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
11. 11. 2019 - 5,669.00 CZK 2019000012 / — / — (67333002/5500)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
11. 11. 2019 499.00 CZK — / — / — BERAN STANISLAV (68446471/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
vraceni omylem odeslane platby