Transparent account

Name: Můj účet Plus | No.: 115-7698340227/0100
 1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 11. 2018 - 39.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
13. 11. 2018 20,000.00 CZK 123456 / — / 261891 Stat. město Chomutov (96014-0007828441/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
kauce volby senát
31. 10. 2018 - 39.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
22. 10. 2018 - 14,399.00 CZK 110232018 / — / — OHŘE MEDIA SPOL. S R.O. (78-6662550287/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
18. 10. 2018 - 1,500.00 CZK — / — / — MĚSTO KADAŇ (19-0001725441/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU