Transparent account

Name: Můj účet plus | No.: 115-7730350207/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2019 - 39.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
20. 3. 2019 400.00 CZK — / — / — Stehlíková Jana,Ing. (818309143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 3. 2019 100.00 CZK — / — / — Jakub Elicer (2535387052/5500)
Jakub Elicer
7. 3. 2019 - 2,000.00 CZK — / — / — POVÝŠIL JAN (27-3441200247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
6. 3. 2019 - 1,000.00 CZK — / — / — POVÝŠIL JAN (27-3441200247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU