1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 12. 2019 1,000.00 CZK — / — / — CÍLEK PETR (115-8165660257/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
13. 12. 2019 237.00 CZK 56 / 558 / — Město Hořovice (27-0363886349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dobírka
13. 12. 2019 237.00 CZK — / — / — Město Hořovice (27-0363886349/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dobírka
26. 11. 2019 2,000.00 CZK — / — / — Vít HRDLIČKA (2247414001/5500)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Vřešťan - dobrovolný příspěvek
25. 11. 2019 200.00 CZK — / — / — Radim Strnad (374911001/5500)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
děkuji za vaši práci pro město