1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
20. 2. 2020 500.00 CZK — / — / — Seibertová Eva (653023103/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
19. 2. 2020 500.00 CZK — / — / — Jiří Eschner (1124600010/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
příspěvek na Vřešťana
11. 2. 2020 500.00 CZK — / — / — ROZSYPAL ILJA (19-7314510267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Boh.Rozsypalová
3. 2. 2020 500.00 CZK 62020 / — / — VEVERKOVÁ VĚRA (7774420297/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
3. 2. 2020 2,000.00 CZK 47510587 / 8 / 47510587 SKOPEČEK JAN MUDR (290247131/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
MUDr.Jan Skopeček