1 - 2 - 3 - 4 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
15. 10. 2019 40.00 CZK — / — / — GAZDOVÁ JAROMÍRA (19-1039440227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 9. 2019 - 39.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
30. 9. 2019 - 0.05 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
2. 9. 2019 36.00 CZK 20919 / — / — GAZDOVÁ JAROMÍRA (19-1039440227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 8. 2019 - 39.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU