Transparent account

Name: Musil Jan | No.: 115-6672520217/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 3. 2018 - 169.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 3. 2018 - 54.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
13. 3. 2018 1,000.00 CZK — / — / — ANDRLE MIROSLAV (165499364/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Romana Andrlova - pro Raslika
13. 3. 2018 - 3,788.00 CZK — / — / — (2576812369/800)
PLATBA ZA OPERACI RASLÍKA
PSÍ UTULEK CHLUM
12. 3. 2018 300.00 CZK 1 / 308 / — HÁTLOVÁ MARTINA (186526771/600)
INT 09.03.18/18 44 23 0375340
Raslik