Transparent account

Name: NA KOLE DĚTEM - NF Josefa Zimovčáka | No.: 43-7223750257/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
7. 12. 2018 8,000.00 CZK 542385 / 138 / — OBEC VELETINY (11527721/100)
PLATBA/VKLAD VE PROSPĚCH ÚČTU
Příspěvky na činnost, neinvestiční
5. 12. 2018 - 56,168.20 CZK 3982018 / — / — (1442860379/800)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 11. 2018 - 12,000.00 CZK 18110001 / — / — (2100024287/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
29. 11. 2018 - 4,136.00 CZK 20180318 / — / — PERFEKTA A.S. (1951530247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
25. 10. 2018 10,000.00 CZK 290378 / 308 / — Obec Rouchovany (1524660389/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
finanční dar