1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
6. 11. 2019 5,000.00 CZK — / — / — VÍTKOVÁ JAROMÍRA (19-4864600247/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Vítková
14. 10. 2019 - 12,705.00 CZK 90567 / — / — (2800489165/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 10. 2019 - 12,000.00 CZK 2019014 / — / — STŘÍŽOVÁ MARTINA (19-5113370297/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 10. 2019 - 900.00 CZK 190720 / — / — (2200072921/2010)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
14. 10. 2019 - 4,136.00 CZK 20190263 / — / — PERFEKTA A.S. (1951530247/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU